02-03-2020

Woonhuissubsidie

Vanaf dit jaar is er voor rijksmonumenten met een woonfunctie niet langer mogelijk gebruik te maken van fiscale aftrek. In plaats daarvan kunt u tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een subsidieregeling.

Deze woonhuissubsidie is bedoelt voor de instandhoudingskosten van rijksmonumenten met woonfunctie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een bouwkundige inspectie door de Monumentenwacht.

« - »