19-12-2019

Wegwijzer advies omgevingsvergunning

Omdat wij veel vragen binnen krijgen over welke ingrepen aan monumenten vergunningsplichtig zijn en wanneer de gemeentelijke monumentencommissie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseren bij de vergunningverlening, hebben wij voor u het volgende overzicht gemaakt:

Heeft u een monumentaal pand, dan kunt u vergunningsvrij regulier onderhoud uitvoeren. Regulier onderhoud is bijvoorbeeld het schoonmaken van de goten of uitvoeren van schilderwerk (mits met hetzelfde als bestaand).

‘Groot’ onderhoud, restauratie, maar natuurlijk ook renovatie, wijzigingen, constructieve werkzaamheden en/of  mijnbouwschade gerelateerde werkzaamheden, zijn vergunningsplichtig. Dit betekent dat u via uw gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente maakt bij beoordeling van de omgevingsvergunning gebruik van een aantal onafhankelijke adviseurs, zoals de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In bepaalde gevallen wordt voor het verlenen van de vergunning niet alleen advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie, maar ook bij de RCE. Deze laatste heeft recent een wegwijzer gemaakt waarin eenvoudig te zien is wanneer bij RCE advies wordt ingewonnen.

Kort samengevat adviseert de RCE bij:

  • ingrijpende wijziging van het monument of een belangrijk deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de monumentale waarden vergelijkbaar zijn met die van gedeeltelijke sloop;
  • reconstructie van het rijksmonument of een belangrijk deel daarvan, waarbij het monument wordt teruggebracht in een (veronderstelde) eerdere staat, of wijziging van het monument of een belangrijk deel daarvan als gevolg van functiewijziging;
  • sloop van het monument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard.

Klik hier voor een aantal voorbeelden zoals RCE ze zelf heeft opgeschreven, waarop zij wél adviseren. 

Natuurlijk kan de gemeente de RCE als kennisinstituut ook in andere gevallen bevragen.

Belangrijk is: uw gemeente is in alle gevallen het bevoegd gezag met betrekking tot monumenten binnen haar grondgebied. Wij adviseren u dan ook om bij geplande ingrepen aan uw monument tijdig contact op te nemen met de betreffende gemeente.

Voor meer informatie over de vergunningsprocedure bij monumenten klik hier.

« - »