Monumentaal pand

Heeft u een monumentaal pand, dan kunt u vergunningsvrij regulier onderhoud uitvoeren. Regulier onderhoud is bijvoorbeeld het deels opnieuw leggen van uw bestaande dakpannen, schoonmaken van de goten of schilderwerk (mits met dezelfde kleur en type verf).

‘Groot’ onderhoud, restauratie, maar natuurlijk ook renovatie, wijzigingen en/of constructieve werkzaamheden en ook mijnbouwschade gerelateerde werkzaamheden, zijn vergunningsplichtig. Dit betekent dat u via uw gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen (www.omgevingsloketonline.nl).

Vooroverleg

Wij raden u aan in een vroeg stadium (liefst al wanneer u uw plannen gaat voorbereiden) contact op te nemen met uw gemeente om de (haalbaarheid) van uw plannen door te spreken. De gemeente kan direct ook al doorverwijzen naar de onafhankelijke gemeentelijke Monumentencommissie voor een vooroverleg. Hier bespreekt u uw plannen en krijgt u van de commissie advies over de nadere uitwerking daarvan. Zo weet u altijd ruim van te voren of uw plannen vergunningsklaar zijn.

Voor het merendeel van de gemeenten organiseert Libau de onafhankelijke gemeentelijke Monumentencommissie: data voor de toekomstige vergaderingen kunt u hier terugvinden.

Vergunningsprocedure monumenten

Zodra u uw definitieve bouwplannen via het omgevingsloket heeft ingediend, gaat het vergunningsproces voor uw pand lopen. Dit houdt onder andere in dat de gemeente als bevoegd gezag advies vraagt aan de onafhankelijke gemeentelijke Monumentencommissie. Ook doet de gemeente een toets aan de reguliere regelgeving als Bouwbesluit en Welstand.

Daarnaast wordt in sommige gevallen bij rijksmonumenten ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd te adviseren. Dit geldt bij:

  • ingrijpende wijziging van het monument of ene belangrijk deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de monumentale waarden vergelijkbaar zijn met die van gedeeltelijke sloop,
  • reconstructie van het rijksmonument of een belangrijk deel daarvan, waarbij het monument wordt teruggebracht in een (veronderstelde) eerdere staat, of
  • wijziging van het monument of een belangrijk deel daarvan als gevolg van functiewijziging,
  • sloop van het monument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard.

Bij alle andere typen erfgoed, bijvoorbeeld bij gemeentelijke monumenten of karakteristieke bebouwing, zal de RCE niet mee adviseren.

Na (positief) advies van de gemeentelijke Monumentencommissie (en eventueel de RCE) zal de gemeente als bevoegd gezag besluiten op het verlenen van de vergunning. Mocht de gemeente positief besluiten, gaat de termijn van inzage in waarna de vergunning definitief wordt.

Karakteristiek of beeldbepalend pand

Karakteristieke of beeldbepalende panden, maar ook panden gelegen in een waardevol gebied, hebben een bescherming geregeld via het Bestemmingsplan. De regels in het Bestemmingsplan verschillen per gemeente, maar voor veel van de eigenaren van deze panden verandert er niet veel ten opzichte van een pand ‘zonder status’.

Heeft u een karakteristiek pand dan kunt u verbouwen, maar ook bijvoorbeeld aanbouwen en dakkapellen plaatsen (mogelijk zelfs vergunningsvrij). Pas als u over gaat tot (gedeeltelijke) sloop van onderdelen aan uw pand, kan de regeling op u van invloed zijn. Bij beeldbepalende gebouwen geldt veelal een ‘herbouwplicht’.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, of twijfelt u bijvoorbeeld of uw werkzaamheden vergunningsvrij zijn of niet? Neem dan contact met ons op! Ook bieden onze FAQ’s veel informatie.