Verschillende soorten erfgoed

Er bestaan verschillende typen (gebouwd) erfgoed. Grofweg bestaan er twee soorten gebouwd erfgoed: monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden. Monumenten zijn aangewezen door het Rijk (Rijksmonumenten), Provincie of gemeente (gemeentelijke monumenten). Daarnaast bestaan er karakteristieke en beeldbepalende panden.

Behalve bescherming op pandniveau kunnen ook gebieden, zoals een straat of een wijk, van zodanige waarde zijn, dat is besloten het gehele gebied een beschermde status te geven.

Behalve de bovengrondse (zichtbare) waarden kunnen ook in de ondergrond cultuurhistorische (archeologische) waarden aanwezig zijn die van belang zijn voor het verhaal en de geschiedenis van het gebied.

Per soort erfgoed leggen wij op deze website kort uit wat het is en wat het voor u betekend.

Meer informatie?

Als u meer informatie wenst, kunt u kijken bij de veelgestelde vragen of contact opnemen met het Erfgoedloket Groningen.