Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken.

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro.

Voorwaarden van de regeling

U komt in aanmerking als u:

 1. eigenaar bent van de woning
 2. in het bezit bent van:
 • of een schaderapport van CVW dat aantoont dat er sprake is van aardbevingsschade  (categorie a of b) van tenminste € 1.000,-.
 • of een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin gesteld wordt dat de schade opgetreden is als gevolg van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,-.
 • of door de Nederlandse Aardolie Maatschappij schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld is vastgesteld, die ten minste € 1.000,– bedraagt, en is erkend vanaf 1 maart 2018.
 • of door de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg, is vastgesteld, die ten minste € 1.000,– bedraagt, en is erkend vanaf 19 maart 2018.

Voorbeelden van maatregelen

De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende maatregelen van dak-tot vloerisolatie:

 • Dak-, vloer- of gevelisolatie;
 • Muurisolatie;
 • HR++(+) of isolerend glas voor een monument;
 • Kozijn vereist voor HR++(+) glas of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument;
 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig;
 • (micro) HRe ketel;
 • HR luchtverwarming;
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren;
 • Zonneboiler;
 • Pelletkachel;
 • Warmtepomp;
 • Infraroodpanelen;
 • Warmte-koudeopslag;
 • Technieken voor warmteterugwinning;
 • Lage temparatuurverwarming;
 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp;
 • Apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in energieverbruik;
 • Technieken voor de opwekking van windenergie;
 • Maatwerkadviesrapport, opgesteld door een energieprestatieadviseur.

Meer informatie over deze subsidie kunt u vinden op de website van Nationaal Coördinator Groningen.