Vanaf maandag 28 mei kunnen woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst subsidie aanvragen om de woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot € 7.000,-. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit in opdracht van Nationaal Coordinator Groningen (NCG). De subsidieregeling heet officieel ‘Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld’ en is officieel gepubliceerd in de Staatscourant op 16 mei 2018.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen:

 • Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied
 • Heeft u een getekende versterkingsovereenkomst van de woning
 • Heeft u niet eerder een aanvraag voor de subsidie Energiebesparing Aardbevingsbestendighuis gedaan

Energiebesparende maatregelen

De subsidie is bedoeld voor het verduurzamen van versterkte woningen. Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen mogelijk:

 • Dak-, vloer,- bodem,- of gevelisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W), of isolatie voor een monument
 • Muurisolatie met een minimale Rd-waarde van 1,1 (m²K/W)
 • HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 (W/m²K), of triple-glas met een maximale U-waarde van 0,8 (W/m²K), of isolerend glas voor een monument
 • Kozijn vereist voor HR++ of triple-glas met een maximale U-waarde van 1,5 (W/m²K), of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler (als bedoeld in artikel 4.5.5. van de Regeling nationale EZ-subsidies)
 • Pelletkachel (als bedoeld in artikel 4.5.6. van de Regeling nationale EZ-subsidies)
 • Een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel met warmtepomp (als bedoeld in artikel 4.5.1. juncto artikel 4.5.4. van de Regeling nationale EZ-subsidies)
 • Een op houtachtige biomassa gestookte ketel (als bedoeld in artikel 4.5.7. van de Regeling nationale EZ-subsidies)
 • Infraroodpanelen
 • Warmte-koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning (wtw), bestaande uit een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%, een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp wtw) met een rendement van 45%
 • Lage temperatuurverwarming voor woonkamer en keuken
 • Energiezuinige verwarmingspomp
 • Technieken voor de opwekking van windenergie
 • Isolerende deur in de gevel met een maximale U-waarde van 2,0 (W/m²K)
 • Isolerende gevelpanelen met een maximale U-waarde van 0,7 (W/m²K)
 • Maatwerkadviesrapport ter zake van een lokaal energieproject

Mogelijkheden

Woningeigenaren, waarvan de woning wordt versterkt, bepalen zelf hoe en wanneer ze de subsidie willen besteden. Dit kan gelijk met de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden of na de versterking van de woning. De woningeigenaar kan de subsidie ook gebruiken om mee te doen een aan lokaal energieproject. Kijk voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden op de themapagina Subsidie Energiebesparing aardbevingsbestendig huis. Het aanvragen van de subsidie kunt u doen via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).