Wilt u zich verzekeren voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade? Nationaal Coördinator Groningen houdt in de gaten  of bewoners in het aardbevingsgebied een rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten die ook dekking biedt voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade.

Verzekeraars

In ieder geval de volgende verzekeraars bieden rechtsbijstandverzekeringen aan voor geschillen over mijnbouwschade:

  • Achmea
    Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea gelden beperkende voorwaarden. Bestaande schades of schades die ontstaan tijdens de wachttijd zijn niet verzekerd. Er is wel dekking voor nieuwe schades na de wachttijd.
  • ARAG
    Ook bij ARAG gelden beperkende voorwaarden. Als u bij de aanvraag van de verzekering schade aan uw woning heeft gehad of verwacht, dan worden de kosten voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade niet gedekt.

Mate van dekking

De mate van dekking kan per verzekeraar verschillen. Laat u zich daarover voor het afsluiten van de verzekering goed informeren door de verzekeringsmaatschappij. U kunt zich in principe niet verzekeren voor zaken die ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst al bestonden, voor lopende geschillen en voor zaken waarvan u al kon verwachten dat ze zouden ontstaan.

Geen rechtsbijstandverzekering afgesloten?

Geschillen over de schadeafhandeling kunt u sinds 1 mei 2016 ook kosteloos voorleggen aan de  Arbiter Bodembeweging. U kunt zich hiervoor tot en met 1 september 2018 aanmelden. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering afgesloten en kunt u geen advocaat of mediator betalen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Rijksoverheid.

bron: Nationaal Coördinator Groningen