De verschillende regelingen voor herbestemmen van uw monument vindt u op deze pagina. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Erfgoedloket.

Subsidies

  • Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming. Deze subsidie is ook voor niet rijksmonumenten (alle gebouwen met cultuurhistorische waarde, zijnde niet reguliere woonhuizen); aanvraag indienen tussen 1 oktober en 30 november. minimaal 10.000 en maximaal 25.000, 70% van de subsidiabele kosten. Meer informatie vindt u hier
  • Wind- en waterdichtregeling, om uw pand te beschermen tegen weersinvloeden en versnelde veroudering van de bouwelementen. Er kan minimaal 10.000 en maximaal 50.000 worden aangevraagd, met een mogelijke toekenning van 70% van de subsidiabele kosten. Meer informatie vindt u hier.
  • Restauratie en herbestemming rijksmonumenten. De restauratiesubsidie van de Provincie Groningen kent een plus voor herbestemmingsmaatregelen. Wilt u hierover meer informatie, klik dan hier.
  • Leefbaarheidsprogramma herbestemming cultureel erfgoed, voor (publieke) herbestemming van monumenten in de negen aardbevingsgemeenten. Deze subsidie was tot 1 januari 2019 beschikbaar voor advieskosten én voor herbestemming. Deze regeling maakte onderdeel uit van Kansrijk Groningen en werd gefinancierd door het NAM leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma. Voor informatie over een mogelijke opvolger van deze regeling kunt u het beste contact opnemen met NAM.
  • LEADER Oost-Groningen: Kansen benutten die het minder verstedelijkt gebied van Oost-Groningen te bieden heeft: (start of vestiging van) vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten, herbestemming cultureel erfgoed en onderzoek naar haalbaarheid nieuwe functie. Meer informatie vindt u hier
  • Restauratiefondsplus-hypotheek: Gaat u een rijksmonument (niet-woonhuis) omvangrijk restaureren en herbestemmen? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Neem voordat u start eerst contact op met het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds deelt graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten. Meer informatie vindt u hier.

Loket herbestemming

Het Loket Herbestemming van Libau kan u op weg helpen met uw plannen voor herbestemming. Van initiatief tot plan en van uitvoering tot beheer en exploitatie.

Wij begeleiden en adviseren bij alle facetten van een haalbare herbestemming. Onze goede contacten met gemeente, provincie en rijksdienst, maar ook onze kennis van de verschillende fondsen en subsidieregelingen, maakt dat u altijd de meest actuele informatie krijgt.

Daarnaast werken wij veel samen met de Hanze Hogeschool, Kenniscentrum Noorderruimte en de Rijksuniversiteit Groningen bij het inzetten van studenten in herbestemmings- of transformatieopgaves.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op: info@herbestemminggroningen.nl of via 050 312 65 45.