Belastingaftrek

Het Nationaal Restauratiefonds heeft alle fiscale informatie voor monumenteigenaren op een rij gezet. Lees meer…

Fondsen

J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds:

Sociale en culturele noden in de provincie Groningen. Als: feestconcerten, boeken, theaterproducties, erfgoededucatie, maar ook renovaties dorpshuizen en restauraties monumenten.

Aanvragen indienen voor elke vergadering. http://www.jbs-hsk.nl.

Stichting TBI Fundatie: Restauratie belangrijke (uitzonderlijke) rijksmonumenten, onderdeel van TBI Holdings (Stichting TBI) www.tbi.nl

Hendrik Mullerfonds: Restauratie belangrijke (uitzonderlijke) rijksmonumenten www.mullerfonds.nl (niet voor gebouwen die voor privé doeleinden worden gebruikt)