Fondsen en subsidies

Er zijn verschillende fondsen en subsidies om u te ondersteunen bij de financiering van het onderhoud, herstel en/of restauratie van uw monument. Naast subsidies en leningen voor onderhoud en restauratie zijn er ook verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor aankoop, herbestemming en verduurzaming van uw pand.

De meest bekende subsidieregeling voor monumenten is vermoedelijk de overheidssubsidie voor sober en planmatig onderhoud, de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.

Ook heeft het Nationaal Restauratiefonds verschillende mogelijkheden voor laagrentende leningen en bestaat in 2018 nog de belastingaftrek voor werkzaamheden aan uw rijksmonument. En natuurlijk zijn er tal van andere (particuliere) fondsen en subsidies beschikbaar.

In de volgende pagina’s leest u hier meer over en natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het Erfgoedloket voor meer informatie.