Niet alleen gebouwen en objecten kunnen vanwege de hoge cultuurhistorische waarde worden beschermd. Ook gebieden kunnen worden aangewezen en een beschermde status hebben. Vaak zijn deze gebieden onder te verdelen in drie categorieën:

Rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten

Een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied van nationaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is beschermd; de gebouwen in principe niet (tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument). Deze gebieden zijn via de Erfgoedwet aangewezen en vinden hun borging in het Bestemmingsplan.

Heeft u een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn veel van de werkzaamheden aan de buitenzijde van uw pand vergunningsplichtig. Zo kunt u niet zomaar een dakkapel op de voorgevel zetten of de kleuren van uw kozijnen wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Gemeentelijk beschermde stads- of dorpsgezichten

Een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied van lokaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is door de gemeente beschermd; de afzonderlijke gebouwen zijn in principe niet beschermd (tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument). Deze gebieden zijn via de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen en vinden hun borging in het Bestemmingsplan.

Heeft u een pand in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn veel van de werkzaamheden aan de buitenzijde van uw pand vergunningsplichtig. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden

Een cultuurhistorisch waardevol gebied is van lokaal belang een heeft een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de ruimtelijke en cultuurhistorische samenhang. De structuur is door de gemeente ruimtelijk beschermd (door middel van het Bestemmingsplan). De afzonderlijke gebouwen zijn in principe niet beschermd (tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument). De benaming voor een cultuurhistorisch waardevol gebied en de wijze waarop dit is vastgelegd in het Bestemmingsplan kan per gemeente verschillen. Meestal komt het er op neer dat er niet zomaar gesloopt kan worden in een cultuurhistorisch waardevol gebied zonder vooraf een goed en passend herbouwplan. Neem voor meer informatie contact op met het Erfgoedloket Groningen of met uw gemeente.

Bestemmingsplannen

De meest actuele bestemmingsplannen per gemeente kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie of als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.