Archeologische verwachtingsgebieden zijn gebieden waarbinnen de kans groot is dat archeologische waarden aanwezig zijn. Om deze verwachting te bepalen wordt gekeken naar onder andere de bodemsamenstelling en ontstaansgeschiedenis van het gebied. Ook worden eventuele archeologische resten die in de omgeving van het gebied zijn aangetroffen mee genomen in de afweging. Gebieden waarvoor een archeologische verwachting geld zijn opgenomen op de gemeentelijke beleids- en advieskaarten. Evenals bij archeologisch waardevolle gebieden (gebieden waarvan met weet dat er archeologische resten aanwezig zijn) zijn de aanduidingen op de beleids- en advieskaarten geborgd via bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen per gemeente zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.