03-04-2019

SamenZONderAsbest

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in de provincie Groningen deelnemen aan de pilot ‘SamenZONderAsbest’. De pilot test een nieuwe stimuleringsregeling waarbij eigenaren van asbestdaken en omwonenden samenwerken om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. Dit helpt de asbestsanering te versnellen en tegelijkertijd meer duurzame energie op te wekken.

De provincie Groningen stelt in totaal €100.000,- beschikbaar voor de pilot. Geïnteresseerden kunnen nog tot 24 april een aanvraag indienen via samenzonderasbest.nl.

Wilt u inspiratie over wat voor dakbedekking teruggeplaatst zou kunnen worden als u uw asbest saneert? Kijk dan in de Libau-publicatie In Groningen gaat het dak eraf !’.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met het Erfgoedloket.


« - »