Erfgoedloket

Folder Erfgoedloket Groningen

Uitnodiging inloopbijeenkomsten 2019 voor eigenaren/bewoners van Rijksmonumenten

Uitnodiging inloopbijeenkomsten 2019 voor eigenaren/bewoners van overig erfgoed

Informatieblad financiële regelingen bij de uitnodiging inloopbijeenkomsten 2019

Persbericht Lancering Erfgoedloket 8 maart 2018

Tips en Informatie

Een toekomst voor Molens, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Boerderijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Watertorens, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Groen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Hooibergen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Kerken (religieus gebruik), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een toekomst voor Kerken (herbestemmen), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waarom het belangrijk is uw rijksmonument te onderhouden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12 Duurzaamheidstips voor Monumenteigenaren, Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe

Gratis gids Monumentaal Wonen, Nationaal Restauratie Fonds

Eerste hulp bij herbestemmen, BOEI

Uw monument energiezuinig, praktische tips voor verduurzaming, Stichting ERM

Schade aan uw monument, praktische tips voor vakkundig herstel, Stichting ERM

Herbestemming Cultureel Erfgoed, Libau

Erfgoedprogramma, NCG

Boerderijen aan de waddenkust, Landschapsbeheer Groningen, Libau en LTO Noord

Vergunningvrij, informatie voor eigenaren, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Brochure Kleurhistorisch onderzoek, Stichting ERM

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, RCE, Stichting Bouwhistorie Nederland

Ruimte voor Zon, Libau

Schoorstenen met kap, Libau