19-12-2019

Het Boerderijenfonds

Op 6 december 2019 is een formele aankondiging geweest van het nieuwe Boerderijenfonds. Naar verwachting gaat dit fonds in het eerste kwartaal van 2020 in werking en zal de eerste aanvraagronde sluiten in mei 2020.

De missie van dit fonds is het stimuleren van behoud en gebruik van agrarisch erfgoed, ter bevordering van een toekomstbestendig platteland.

Het boerderijenfonds gaat particuliere eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en met deskundigheid. Daarnaast heeft het fonds ook tot doel om relevante kennis en informatie te verzamelen en toegankelijk te maken. Het Ministerie van OCW heeft hiertoe een budget van €4.994.150,- beschikbaar gesteld tot halverwege 2023.

Voor meer informatie over het Boerderijenfonds en de voorlopige criteria en beoordelingseisen kijkt u op de website van het Agrarisch Erfgoed Nederland.

« - »