06-03-2018

Kan een woning die is versterkt nog wel aardbevingsschade oplopen?

U bevind zich hier:

Ja, een woning kan na versterking nog wel aardbevingsschade oplopen. Na de versterking van een woning voldoet deze aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Daardoor kan bij een aardbeving de woning tijdig worden verlaten. De kans op slachtoffers door het instorten van een gebouw is beperkt en gelijk met het veiligheidsniveau dat in Nederland geldt op basis van de NPR en Bouwbesluit 2012.

« - »