22-12-2017

Welke gebieden zijn aangewezen als (rijksbeschermd) stads- of dorpsgezicht?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Monumenten
  • Welke gebieden zijn aangewezen als (rijksbeschermd) stads- of dorpsgezicht?

De kaart met alle rijksbeschermde beschermde stads- en dorpsgezichten is hier te raadplegen.

Sommige gemeenten hebben ook zelf beschermde stads- of dorpsgezichten aangewezen. Deze zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen, in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

« - »