22-12-2017

Mijn gebouw is een karakteristiek of beeldbepalend object of valt binnen een karakteristiek gebied, waar kan ik vinden wat beschermd is?

U bevind zich hier:

Karakteristieke, beeldbepalend objecten en/of karakteristieke gebieden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De vigerende (geldende) bestemmingsplannen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. De omschrijving van karakteristieke en/of beeldbepalende panden en objecten is beschikbaar bij de betreffende gemeente.

« - »