22-12-2017

Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Monumenten
  • Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

In geval van een Rijksmonument is het hele object een beschermd monument geworden, dus ook bijv. hoofd- en aanbouwen: alles wat nagelvast zit aan de binnen- en buitenkant. Losstaande bijgebouwen of erfinrichting zijn alleen beschermd als ze in de redengevende omschrijving zijn genoemd (dat is de omschrijving die gebruikt is als beargumentering voor het aanwijzen van het monument). Buiten de bescherming vallende onderdelen zijn expliciet vermeld in de redengevende omschrijving. Elk rijksmonument is ingeschreven in het monumentenregister en is voorzien van een redengevende omschrijving.

De redengevende omschrijving van een gemeentelijk monument is beschikbaar bij de betreffende gemeente.

« - »