22-12-2017

Ik heb een monument (rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) en wil het monument wijzigen. Heb ik hier een omgevingsvergunning voor nodig?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Vergunningen
  • Ik heb een monument (rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) en wil het monument wijzigen. Heb ik hier een omgevingsvergunning voor nodig?

Voor het wijzigen van een monument dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor alle vergunningplichtige monumentaanvragen vraagt de gemeente advies aan de onafhankelijke gemeentelijke monumentencommissie.

Het bouwplan wordt door de gemeentelijke monumentencommissie beoordeeld naar de mate waarin de cultuurhistorische waarden van het betreffende monument worden gerespecteerd. Als de monumentwaarden voldoende worden gerespecteerd zal de commissie een positief advies geven over het plan.

Indien de monumentwaarden in het geding zijn zal de monumentencommissie de redenen hiervoor onderbouwen en aangeven op welke punten het plan gewijzigd dient te worden.

Bij grote wijzigingen zoals herbestemming of (gedeeltelijke) sloop vraagt de gemeente eveneens advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

« - »