22-12-2017

Wat moet ik doen in het geval van een archeologische waarde of verwachting?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Archeologie
  • Wat moet ik doen in het geval van een archeologische waarde of verwachting?

Afhankelijk van de aanwezige archeologische waarde of verwachting zijn er bepaalde regels verbonden aan het uitvoeren van bodemingrepen. Of in het kader van archeologie een vergunning nodig is, is afhankelijk van het oppervlak en de diepte van de ingreep.

Vanwege de verwachte of aanwezige archeologische waarde en ook de bodemsoort zijn per categorie verschillende regelsets opgesteld.

Neem daarom contact op met uw gemeente wanneer u plannen heeft om te gaan graven of bouwen.

« - »