22-12-2017

Wat is het verschil tussen een archeologische verwachting, waarde, bescherming en rijksbescherming?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Archeologie
  • Wat is het verschil tussen een archeologische verwachting, waarde, bescherming en rijksbescherming?

Wanneer sprake is van een archeologische waarde, dan gaat het om een bekende archeologische waarde. In zo’n gebied is uit historisch kaartmateriaal of door archeologische vondsten bekend dat er een vindplaats aanwezig is.

Een archeologische waarde kan beschermd zijn. Over het algemeen betreft dat een planologische bescherming in het bestemmingsplan of erfgoedverordening van de betreffende gemeente.

Als een archeologisch terrein rijksbeschermd is, dan is de bescherming geregeld vanuit het Rijk (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

Wanneer sprake is van een archeologische verwachting, dan bestaat er kans op archeologische resten. Die kans is bijvoorbeeld gebaseerd op de aanwezigheid van een bepaalde grondsoort waarop heel vaak archeologische resten voorkomen of een gebied waarbinnen al veel archeologische vindplaatsen bekend zijn.

In veel gevallen geldt ook voor gebieden met een archeologische verwachting een planologische bescherming.

« - »