06-03-2018

Wat is de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998)?

U bevind zich hier:

De NPR 9998 geeft richtlijnen om te beoordelen of: a) te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn; b) bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn; c) te versterken bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig worden. In Nederland geldt wetgeving over hoe veilig er gebouwd moet worden (Bouwbesluit 2012). In het Bouwbesluit 2012 is aardbevingsbestendig bouwen (nog) niet opgenomen en daarom is de NPR 9998 is opgesteld. Een commissie van deskundigen (de NEN-commissie) heeft in 2015 de eerste richtlijn opgesteld met normen. Deze normen geven veiligheidsniveaus en waarden aan voor de aardbevingsbelasting van nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. De normen in de NPR 9998 zijn bedoeld om de kans op letsel en slachtoffers door het instorten van een gebouw te beperken en gelijk te trekken met het veiligheidsniveau dat in Nederland geldt. De norm waar een woning aan moet voldoen om voldoende aardbevingsbestendig te zijn, is 10-5. De norm geeft de kans weer van 1:100 000 per jaar om te overlijden door het instorten van een woning. Ter vergelijking; de kans dat iemand overlijdt als hij/zij op een motor rijdt is 1 op 10:000.

« - »