22-12-2017

Wat is een karakteristiek object?

U bevind zich hier:

Karakteristieke gebouwen zijn van lokale cultuurhistorische waarde die op grond van hun karakteristieke hoofdvorm, typologie, architectuur, landschappelijke en/of stedenbouwkundige situering, gaafheid of zeldzaamheid bijdragen aan de identiteit van de omgeving. Alleen de buitenkant is beschermd. De bescherming en exacte definitie van het begrip is vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. De vigerende bestemmingsplannen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

« - »