22-12-2017

Wat is een gemeentelijke monumentencommissie?

U bevind zich hier:

Een onafhankelijke monumentencommissie adviseert het college van B&W op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving en bij plaatsing van een monument op bijvoorbeeld de gemeentelijke monumentenlijst.

Ook wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument adviseert de monumentencommissie het college van B&W.

« - »