22-12-2017

Wat is een cultuurhistorisch waardevol gebied?

U bevind zich hier:

Een cultuurhistorisch waardevol gebied is een gebied van lokaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is beschermd, de gebouwen in principe niet (tenzij in ander regime objectgericht beschermd).

De bescherming en exacte definitie van het begrip is vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. De vigerende bestemmingsplannen zijn hier te raadplegen.

« - »