22-12-2017

Wat is een bouwhistorisch onderzoek en wanneer laat ik een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Vergunningen
  • Wat is een bouwhistorisch onderzoek en wanneer laat ik een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren?

Een bouwhistorisch onderzoek levert inzicht en kennis over monumentale en bouwhistorische waarden van een gebouw (inwendig en uitwendig). Een bouwhistorisch onderzoek is een praktische handleiding en basis voor verbouwings- en herstelplannen van een (beschermd of niet beschermd) monument. Ook is het een concreet hulpmiddel bij de beoordeling van een restauratie- of verbouwplan door overheidsinstanties die betrokken zijn bij de procedure. Bouwhistorisch onderzoek wordt doorgaans door de aanvrager/initiatiefnemer betaald. In sommige gemeenten bestaat echter een subsidieregeling, waarbij een gedeelte van de onderzoekskosten subsidiabel is. Het Erfgoedloket kan u nader informeren over de verschillende subsidieregelingen, maak hiervoor een afspraak.

« - »