22-12-2017

Wat is een beschermd monument?

U bevind zich hier:

In Nederland zijn er verschillende typen beschermde monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorps- of stadsgezichten (gebieden). Een beschermd monument is een gebouw, object, of gebied dat door cultuurhistorische waarden en schoonheid van nationaal, van provinciaal of van gemeentelijk belang is. Een monument kan maar één soort monumenten status hebben.

« - »