22-12-2017

Wat is een beeldbepalend object?

U bevind zich hier:

Een beeldbepalend gebouw is van lokale ruimtelijke waarde die op grond van hun hoofdvorm, landschappelijke en/of stedenbouwkundige situering bijdragen aan de identiteit van de omgeving. De hoofdmassa en positionering op het erf is beschermd.

De bescherming en exacte definitie van het begrip is vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. De vigerende bestemmingsplannen zijn www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

« - »