06-03-2018

Wat is een acuut onveilige situatie?

U bevind zich hier:

Een acuut onveilige situatie wil zeggen dat de bouwkundige constructie van een woning niet (meer) voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van het Bouwbesluit 2012 en er is een direct gevaar voor de bewoners of voor omwonenden.

« - »