22-12-2017

Wat betekent het als mijn gebouw op een rijksbeschermd archeologisch gebied ligt?

U bevind zich hier:
  • FAQ's
  • Archeologie
  • Wat betekent het als mijn gebouw op een rijksbeschermd archeologisch gebied ligt?

Dit houdt in dat er een archeologische vindplaats bekend is, die vanwege het grote belang, door het Rijk is aangewezen als beschermde vindplaats.

In rijksbeschermde gebieden is in het geval van bodemingrepen een vergunning benodigd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie over archeologische rijksmonumenten en het aanvragen van vergunningen is te vinden op de website van de rijksdienst.

« - »