Deze tijdelijke commissie gaat over de toekenning van schadevergoedingen naar aanleiding van mijnbouwschade in Groningen. De commissie zal voortvarend, ruimhartig en onafhankelijke besluiten over de aanvragen tot schadevergoeding.