De provincie vormt een schakel tussen het Rijk en gemeenten. Bij bijvoorbeeld de uitvoering van wettelijke taken die het Rijk aan gemeenten opdraagt, heeft de provincie vaak een toetsende of goedkeurende rol. Maar de provincie is niet alleen midden bestuur. Ze bepaalt ook regels voor gemeenten, bedrijven en inwoners. In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar Groningers direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn daar voorbeelden van.