De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de regie over de versterkingsoperatie. het is zijn taak ervoor te zorgen dat woningen en gebouwen worden versterkt en verbeterd. Maar ook het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de duurzaamheid en de regionale economie horen bij zijn taak. Voor de uitvoering van de bouwkundige versterking zet hij het Centrum Veilig Wonen (CVW) in.