Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel.

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” bevordert de Monumentenwacht Groningen preventieve maatregelen door de gebouwen regelmatig te inspecteren op hun bouwkundige staat van onderhoud.

De Monumentenwacht Groningen inspecteert bij hun abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. De eigenaar wordt van deze bevindingen op de hoogte gebracht door middel van een inspectierapport.

Zowel de bouwkundige inspectie als het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden wordt zonder winstoogmerk uitgevoerd. Daarnaast kent de Monumentenwacht Groningen aanvullende dienstverlening zoals (hulp bij) het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen en de beoordeling van offertes en uitgevoerde werkzaamheden.

Dankzij subsidie van de provincie Groningen kunnen eigenaren tegen een redelijk laag tarief abonnee worden van de Monumentenwacht Groningen. Kijk voor meer informatie of aanmelden als abonnee op de website van Monumentenwacht Groningen.