BuildinG is het kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. Het is de plek waar kennis voor het bevingsgebied in Noord-Nederland kan worden ontsloten, zowel voor ondernemers, voor scholen als voor publiek. Ze hebben een grote test hal waar diverse apparatuur klaarstaat om wandelelementen, gebouwcomponenten, installaties en meer te testen op trillings- en bevingsbestendigheid.