Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit culturele erfgoed draagt bij aan de identiteit van Groningen.

Mijnbouwproblematiek

Mede door de gevolgen van de gaswinning staat dit prachtige erfgoed van Groningen onder druk. Eigenaren en bewoners van gebouwd erfgoed in Groningen krijgen te maken met veel verschillende instanties zodra ze hun pand willen herstellen bij schade of in een versterkingstraject terecht komen. Zeker als de eigenaren op dat moment ook hun woning levensloopbestendig willen maken, willen verduurzamen, of gewoon totaal willen renoveren.

Provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen

Om eigenaren en bewoners van het gebouwde erfgoed met specialistisch advies te ondersteunen bij instandhouding van hun gebouwen in relatie tot de mijnbouwproblematiek, heeft de provincie Groningen samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stichting Libau gevraagd om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam op te richten.