EPI-kenniscentrum verzorgt samen met vele partners kennisdeling over zaken die deze regio versterken zoals: aardbevingsbestendig (ver)bouwen en herstellen, innovatie, techniek, veiligheid en vakmanschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainingen, workshops, opleidingen, kennissessies en excursies waarbij praktijk en innovatie centraal staan.

De Groninger erfgoedfair op 5 september is gericht op zoveel mogelijk kennis delen over restauratie en vakmanschap en sluit perfect aan bij het motto van EPI-kenniscentrum: kennis delen doen we samen! Vandaar dat EPI tijdens deze fair een aantal workshops/lezingen zal verzorgen.

Hieronder alvast een tipje van de sluier over wat u daar kunt verwachten:

# Workshop: Glas in lood solderen en glas snijden (45 min)
In deze workshops gaat u zelf actief aan de slag, u kunt kiezen uit het solderen van glas in lood of aan de slag met vlakglas; hoe kun je glas het beste snijden en breken? Is er verschil in oud glas snijden of nieuw glas? Wat is er aan speciaal glasgereedschap en hoe het te gebruiken? 
Door: Hein van der Water (restaurator, glasbewerker, glazenier) en Cedric de Vos ( leerling glazenier)

#Lezing: Praktijkvoorbeeld restauratie, schadeherstel en bouwkundig versterken (30 min)
De kerk van Overschild (1880) is het studieobject voor deze lezing. De kerk verkeert in slechte staat, is beschadigd door aardbevingen en moet gerestaureerd én bouwkundig worden versterkt om het bestand te maken tegen toekomstige bevingen. In deze lezing wordt ingegaan op het restauratieproces van de kerk. Hoe kom je tot een gedegen restauratieplan? Wat zijn de stappen die doorlopen moeten worden? Waar moet je rekening mee houden?
Door: Christiaan Velvis (bouwkundige Stichting Oude Groninger Kerken)

# Lezing: Houtaantasting door insecten en schimmels en het bestrijden hiervan (30 min)
In deze lezing staat het herkennen en bestrijden van schimmels en houtaantastende insecten in gebouwen centraal. Hoe herken je ze en wat is een effectieve manier om ze te bestrijden?
 Door: Jaap Hoekstra (eigenaar Hoekstra Bedrijfshygiëne)

# Lezing: Historisch metselwerk en voegwerk (45 min)
Jacob geeft een lezing over historisch metsel- en voegwerk en gaat in op de soorten steen en voegen. Daarna kunnen er vragen worden gesteld.
Door: Jacob Weessies (monumentenwachter)