17-03-2018

EPI-kennissessie ‘bouwen met Gronings karakter’

Door de gaswinning en de aardbevingsperikelen komen verbouw/herbouw/sloop/herstel in een stroomversnelling. Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving?
Behoud en verandering van ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de bebouwde omgeving krijgen een steeds prominentere plek binnen het aardbevingsdossier.
Daarbij wordt steeds meer zorg geuit over het behoud van de Groningse identiteit.

Maar bouwen met Gronings karakter; wat is dat nu eigenlijk, welke stijlen zijn typisch voor deze regio en zijn mooi of juist niet? En hoe wordt bij de uitvoering aangekeken tegen bouwen met Gronings karakter binnen het bevingsdossier?
Verstaan bouwbedrijven hier een bepaalde zichtbare bouwstijl onder (zoals metselwerk met rode bakstenen), of is het juist een manier van werken (niet praten, maar doen bijvoorbeeld)?
En is schadeherstel en versterkingswerk nou echt anders dan andere werkzaamheden? En is het mogelijk om de Groningse stijl te behouden als het gaat om versterking?

Op 22 maart wordt van 14-17h in Hotel Spoorzicht Loppersum door het EPI-kenniscentrum een kennissessie georganiseerd over dit onderwerp.

Aan het woord komen: Paul Meurs van bureau SteenhuisMeurs en Michel van Driesum, directeur/constructeur van ingenieursbureau Hado. Ook Eefje van Duin, projectleider van het Erfgoedloket, zal een bijdrage leveren. Heeft u trouwens het interview met haar al gelezen in de nieuwsbrief van het EPI-kenniscentrum?

Aanmelden kan via dit formulier.

« - »