Actueel

Aanvulling in Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

Provincie Groningen vult het Cultuurfonds voor Monumenten aan met ruim 2 miljoen euro. Ook is het nu mogelijk om uit het Cultuurfonds naast restauratie ook verduurzaming en herbestemming laagrentend te financieren. Goed nieuws dus voor Groningse eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Zij kunnen met een lening uit het fonds hun monument in stand … Lees verder »

EPI-kennissessie ‘bouwen met Gronings karakter’

Door de gaswinning en de aardbevingsperikelen komen verbouw/herbouw/sloop/herstel in een stroomversnelling. Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving? Behoud en verandering van ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de bebouwde omgeving krijgen een steeds prominentere plek binnen het aardbevingsdossier. Daarbij wordt steeds meer zorg geuit over het behoud van de Groningse identiteit. Maar bouwen … Lees verder »

Lancering Erfgoedloket Groningen

Op donderdag 8 maart zijn in Appingedam twee regelingen voor monumenten in het aardbevingsgebied feestelijk gepresenteerd. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Fleur Gräper presenteerden, mede namens de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, twee subsidieregelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied én het Cultuurfonds (in de vorm van een … Lees verder »

Haalbaarheidsstudies herbestemmen

Dit semester gaan een drietal groepen studenten van de Hanze Hogeschool en Kenniscentrum Noorderruimte onderzoek doen naar de haalbaarheid voor herbestemming van onder andere de kerk van Lutjegast, maar ook het slachthuisje in Stadskanaal. De studenten zullen de gebouwen opnemen, zowel bouwkundig als cultuurhistorisch (monumentwaarden) en vervolgens onderzoek doen naar verschillende functies die in het … Lees verder »

Afstuderen bij het erfgoedloket

Sinds maandag 12 februari is Gijsje Stephanus toegevoegd aan ons team. Zij gaat de komende vier maanden bij ons afstuderen en stage lopen. Naast dat ze meedraait in de back-office van ons Erfgoedloket, bijvoorbeeld in het actueel houden van de website, gaat ze ook onderzoek doen naar de interactie tussen erfgoed en leefbaarheid. Tijdens dit … Lees verder »

Noord Vandaag

Op maandagavond 5 februari was Eefje van Duin, projectleider van het Erfgoedloket, te gast bij Noord Vandaag van RTV Noord. Onderwerp was het behouden cultureel erfgoed in ons mooie Groningen. Sloop van een pand in ’t Zandt kreeg die dag namelijk veel aandacht in alle nieuwsberichten. Eefje legde uit wat erfgoed betekent voor het beeld … Lees verder »

Herbestemming Torenkerk Lutjegast

De voormalige Nederlands Hervormde kerk in Lutjegast, de Torenkerk, is op zoek naar een passende nieuwe functie. Een functie die in het monumentale gebouw past, maar die ook bij het dorp past!torenkerk Daarom organiseerde de dorpscommissie Herbestemming Torenkerk op dinsdagavond 30 januari een dorpsvergadering over de toekomst van deze prachtige kerk. De kerk zat helemaal … Lees verder »

Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Het Erfgoedloket Groningen heeft zichzelf gepresenteerd aan een groep van nagenoeg 100 bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren. Nu het Erfgoedloket sinds januari 2018 volledig operationeel is, konden we direct de website, onze Facebook pagina en ons Twitter-account lanceren. We waren dan ook er blij met … Lees verder »

Volledig operationeel!

Allereerst nog de beste wensen voor 2018! Sinds 1 januari is het Erfgoedloket Groningen volledig operationeel! Dit betekent dat we niet alleen per mail, telefonisch (050 313 27 09) of in Pakhuis Libau bereikbaar zijn, maar dat u ons ook met tips en actualiteiten terugvindt op Twitter en Facebook! Tot snel?

Kerstvakantie

Het Erfgoedloket Groningen wenst u hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Tussen Kerst en Oud&Nieuw is het Erfgoedloket Groningen per mail (info@erfgoedloketgroningen.nl) bereikbaar. Belt u liever? In deze laatste week van 2017 staat het antwoordapparaat aan (050 313 27 09), maar de berichten worden periodiek afgeluisterd. In de eerste week van 2018 kunt u … Lees verder »