Actueel

THOES in Groningen

Op zaterdag 30 juni stond het Erfgoedloket Groningen op de markt. Kenniscentrum BuildinG, van de Hanze Hogeschool, organiseerde samen met Vereniging Groninger Dorpen het evenement ‘THOES in Groningen’. Een plek om de bouwsector en eigenaren bij elkaar te brengen. Helaas viel de opkomst door het mooie weer wat tegen, maar we staan zeker volgend jaar … Lees verder »

Inloopbijeenkomst 12 juli in Loppersum

Aangezien we veel, heel veel, vragen krijgen over de nieuwe financiële regelingen voor erfgoed eigenaren, hebben we besloten nog vóór de zomer een inloopavond te organiseren! We ontvangen u graag op 12 juli van 17-20 uur in Hotel Spoorzicht te Loppersum. Er is een vrije inloop, maar we stellen het op prijs als u zich … Lees verder »

Folder inspecteren en versterken van bijzondere gebouwen

De NCG (Nationaal Coordinator Groningen) heeft een folder uitgebracht met informatie over het inspecteren en versterken van monumentale, karakteristieke en beeldbepalende gebouwen in het aardbevingsgebied Groningen. De folder kunt u hier downloaden.

28 mei: Subsidie energiebesparing bij versterken van start.

Vanaf maandag 28 mei kunnen woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst subsidie aanvragen om de woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot € 7.000,-. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit in opdracht van Nationaal Coordinator Groningen (NCG). De subsidieregeling heet officieel ‘Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld’.   Energiebesparende maatregelen De subsidie is … Lees verder »

Voorwaarden waardevermeerderingsregeling veranderen

Met ingang van donderdag 17 mei zijn de voorwaarden van de Waardevermeerderingsregeling veranderd. Ook woningeigenaren die schade vergoed krijgen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade komen nu in aanmerking voor de subsidie. Daarmee kunnen eigenaren per adres maximaal 4.000 euro ontvangen voor het energiezuinig maken van de woning. Lees hierover meer op de pagina van de Nationaal Coördinator Groningen.

Sluiting Tender 1 2018 Herbestemming

De sluiting van de eerste tender voor 2018 komt er weer aan! Op 1 juni moeten de aanvragen voor herbestemmingssubsidie uit het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed binnen zijn via herbestemming@libau.nl Het Leefbaarheidsprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed is bedoeld om publieke functies in bijzondere monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied mogelijk te maken. In het verleden hebben projecten … Lees verder »

Aanvulling in Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

Provincie Groningen vult het Cultuurfonds voor Monumenten aan met ruim 2 miljoen euro. Ook is het nu mogelijk om uit het Cultuurfonds naast restauratie ook verduurzaming en herbestemming laagrentend te financieren. Goed nieuws dus voor Groningse eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Zij kunnen met een lening uit het fonds hun monument in stand … Lees verder »

EPI-kennissessie ‘bouwen met Gronings karakter’

Door de gaswinning en de aardbevingsperikelen komen verbouw/herbouw/sloop/herstel in een stroomversnelling. Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving? Behoud en verandering van ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de bebouwde omgeving krijgen een steeds prominentere plek binnen het aardbevingsdossier. Daarbij wordt steeds meer zorg geuit over het behoud van de Groningse identiteit. Maar bouwen … Lees verder »

Lancering Erfgoedloket Groningen

Op donderdag 8 maart zijn in Appingedam twee regelingen voor monumenten in het aardbevingsgebied feestelijk gepresenteerd. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Fleur Gräper presenteerden, mede namens de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, twee subsidieregelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied én het Cultuurfonds (in de vorm van een … Lees verder »

Haalbaarheidsstudies herbestemmen

Dit semester gaan een drietal groepen studenten van de Hanze Hogeschool en Kenniscentrum Noorderruimte onderzoek doen naar de haalbaarheid voor herbestemming van onder andere de kerk van Lutjegast, maar ook het slachthuisje in Stadskanaal. De studenten zullen de gebouwen opnemen, zowel bouwkundig als cultuurhistorisch (monumentwaarden) en vervolgens onderzoek doen naar verschillende functies die in het … Lees verder »