Actueel

Asbestvrije daken en 100% groene stroom voor Univéleden

Univé gaat agrariërs helpen om te verduurzamen! En wel door asbest van hun daken te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen. De zonne-energie die opgewekt wordt op deze daken, kunnen andere Univé-leden via de verzekeringsorganisatie in huis halen. Het eerste dak met zonnepanelen is onlangs in Groenlo opgeleverd en biedt genoeg stroom voor ongeveer 80 huishoudens.  Univé is van oudsher diepgeworteld in de … Lees verder »

Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt, zo meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf de komende aanvraagperiode, van 1 oktober t/m 30 november 2020, is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.  Monumenteneigenaren of andere belanghebbenden kunnen herbestemmingssubsidie aanvragen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming en … Lees verder »

Kanshebbers gezocht voor Pieter van Vollenhovenprijs

Bent u of kent u iemand die de uitdaging is aangegaan om een monumentaal pand in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven? Ook in Groningen zijn de afgelopen jaren interessante herbestemmingen gerealiseerd. Vindt u dat een van deze projecten een prijs verdient? Meld het dan voor 31 augustus aan voor de Pieter van Vollenhovenprijs!  Hier leest u meer over … Lees verder »

Toekenning eerste ronde Boerderijenfonds

Begin juli kregen de eigenaren van 8 boerderijen te horen dat hun aanvraag bij het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Hieronder ook twee boerderijen in Groningen: Enne Jans Heerd en Hoogheem Erfgoed & Logies. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er … Lees verder »

Nieuwe ronde provinciale subsidies voor rijksmonumenten!

De subsidie voor regulier onderhoud aan Rijksmomumenten in het aardbevingsgebied (RORG) kunt u tussen 1 juli en 31 december 2020 aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (in dit geval de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer en Winsum) in … Lees verder »

Nu ook subsidie voor restauratie groene rijksmonumenten

Monumentale tuinen, parken, begraafplaatsen en andere groene rijksmonumenten in onze provincie komen vanaf 21 juli in aanmerking voor subsidie. Deze monumenten zijn toegevoegd aan de bestaande regeling Groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten (GRRG 2020). De provincie stelt voor groene monumenten € 500.000 beschikbaar, naast de € 3,5 miljoen voor gebouwd erfgoed in aardbevingsgemeenten en € … Lees verder »

Waardedalingsregeling van start in september 2020

De waardedalingsregeling zal in september 2020 van start gaan. Omdat het een grote hoeveelheid aanvragers betreft, zal de regeling per gebied worden geopend. Vanaf 1 september kunnen de bewoners van Loppersum en Appingedam een aanvraag indienen, dit zijn de gemeenten waar de waardedaling het grootst is. Twee maanden later wordt de regeling breder opengesteld. Voor … Lees verder »

Erfgoedprogramma 2020-2023

Het Nationaal Programma Groningen stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het behoud van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Samenwerkende overheden hebben een erfgoedprogramma ( PDF-bestand, 3 MB) opgesteld om te investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie … Lees verder »

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage en advies. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. De eerste ronde sluit op 1 … Lees verder »

Wet kwaliteitsborging is ook van belang voor monumenten

Op 1 januari 2021 treed de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dit is ook van belang voor uw monumentale pand. Kwaliteit van het onderhoud en een eventuele restauratie is natuurlijk altijd al van belang. Wat met invoering van deze wet wijzigt is dat de verantwoordelijkheid voor de controle/borging van deze kwaliteit bij de … Lees verder »