Voor het onderhouden en restaureren van uw monument zijn verschillende regelingen beschikbaar. Hieronder vindt u deze regelingen opgesomd met links naar meer informatie. Heeft u vragen: neem dan contact op met het Erfgoedloket.

Leningen en hypotheken

Restauratiefonds-hypotheek:

Als u een rijksmonument heeft dan kunt met de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek de restauratie van uw monument financieren.

Meer informatie vindt u hier.

Restauratiefondsplus-hypotheek:

Gaat u een rijksmonument (niet-woonhuis) omvangrijk restaureren en herbestemmen? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Neem voordat u start eerst contact op met het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds deelt graag zijn netwerk en kennis op het gebied van herbestemming van monumenten.

Meer informatie vindt u hier.

Cultuurfonds-hypotheek:

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden.

Meer informatie vindt u hier.

Annuïteitenlening Restauratiefonds:

Dit is een aanvullende lening voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer, of voor de aankoop van een pand. Hierbij gelden marktconforme tarieven.

Monumenten-hypotheek:

Gaat u een monument aankopen of gaat u uw monument restaureren? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Monumenten-hypotheek. Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft. Voorwaarde is wel dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

Meer informatie vindt u hier.

Duurzame Monumenten-Lening

Wilt u energiebesparende maatregelen toepassen in uw monument? Het Restauratiefonds biedt hier ook financieringsmogelijkheden voor. Vaak met een lage rente. Bijvoorbeeld met de Duurzame Monumenten-Lening voor eigenaar-bewoners van rijksmonumenten.

Meer informatie vindt u hier

Kerken Nevenfunctie-Lening

Met de Kerken Nevenfunctie-Lening financiert u werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen. U kunt hierbij denken aan sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Met deze nevenactiviteiten kan de kerk extra inkomsten genereren. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan ook ingezet worden voor duurzaamheidsmaatregelen of herbestemmingskosten.

Meer informatie vindt u hier.

Subsidies

Subsidie voor instandhouding:

Voor het uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud aan monumentale onderdelen van een rijksmonumentaal pand (geen woonhuis), over een periode van 6 jaar, inclusief advieskosten en bouwbegeleiding. Aanvragen tussen 1 februari en 31 maart. Maximale kosten zijn 3% van de herbouwwaarde van het monument (zie verzekeringspolis), verdeeld over 6 jaar, 50% moet door eigenaar zelf worden gedragen. Meer informatie vindt u hier.

Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten:

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. U kunt 70% van maximaal €400.000,- gesubsidieerd krijgen. Werkzaamheden onder de €35.000,- kunnen niet in deze regeling, maar in de regeling voor regulier onderhoud worden aangevraagd. Heeft u naast restauratie ook een herbestemmingsopgave, dan kunt u voor de herbestemming nog eens €20.000,- extra aanvragen. Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum). U kon vanaf 1 april 2018 tot 1 oktober 2018 een aanvraag doen. De provincie verlengt de looptijd van de GRRG, omdat er voor de derde ronde van 2018 (sluitingsdatum 1 oktober) een zeer groot aantal aanvragen is ingediend. Voor de afhandeling hiervan is meer tijd nodig. Voor deze subsidie kunnen op dit moment geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Regulier onderhoud rijksmonumenten:

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen. Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend. Het drempelbedrag van de werkzaamheden is €1.000,- en u kunt tot €35.000,- aan subsidiabele kosten aanvragen. Daarvan is de hoogte van de subsidie 70%. U kunt vanaf 1 april 2018 tot en met 31  maart 2019 een aanvraag doen. De werkzaamheden die met deze regeling zijn gesubsidieerd kunt u tot en met 31 december 2019 uitvoeren. De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden kunt vindt u hier.

Cultuurfonds gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden:

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is bedoeld voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden. U kunt bij het Cultuurfonds een lening afsluiten voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. De actuele informatie over deze subsidie vindt u hier.

 

  • Denk erom: bij alle subsidies en/of leningen geldt: er moet een omgevingsvergunning zijn afgegeven voor de werkzaamheden. Enkel ‘regulier’ onderhoud is vergunningsvrij. Alle monument eigenaren kunnen tegen gereduceerd tarief een abonnement afsluiten op de Monumentenwacht in hun provincie.

Belastingaftrek

Het Nationaal Restauratiefonds heeft alle fiscale informatie voor monumenteigenaren op een rij gezet. Lees meer…

Fondsen

J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds:

Sociale en culturele noden in de provincie Groningen. Als: feestconcerten, boeken, theaterproducties, erfgoededucatie, maar ook renovaties dorpshuizen en restauraties monumenten.

Aanvragen indienen voor elke vergadering. http://www.jbs-hsk.nl.

Stichting TBI Fundatie: Restauratie belangrijke (uitzonderlijke) rijksmonumenten, onderdeel van TBI Holdings (Stichting TBI) www.tbi.nl

Hendrik Mullerfonds: Restauratie belangrijke (uitzonderlijke) rijksmonumenten www.mullerfonds.nl (niet voor gebouwen die voor privé doeleinden worden gebruikt)