Libau voert het subsidieprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed (onderdeel van Kansrijk Groningen) uit. Deze subsidie wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma).

Deze subsidie is bedoeld om bijzondere monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied een tweede leven te geven. Naast ons loket (waar initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming zich kunnen melden en advies kunnen krijgen), biedt het programma twee subsidies:

1) een bijdrage in de advieskosten. Soms heeft een idee namelijk alleen nog maar een ‘zetje’ in de rug nodig om tot een plan te komen. Per initiatief is maximaal € 5.000,- beschikbaar. Het aanvraagformulier voor deze adviessubsidie kunt u hier downloaden. Vergeet niet om een ondertekend exemplaar van de privacyverklaring mee te sturen.

2) herbestemmingssubsidie. Zodra de plannen voor herbestemming verder zijn gevorderd (stadium Voorlopig Ontwerp), kunt u een aanvraag indienen voor de Herbestemmingssubsidie. Het aanvraagformulier voor de herbestemmingssubsidie kunt u hier downloaden. Vergeet niet om een ondertekend exemplaar van de privacyverklaring mee te sturen.

Neem voor de voorwaarden en de beoordelingscriteria contact op met het Loket Herbestemming. Elk jaar sluit de tender voor beoordeling van de aanvragen op 1 juni en 1 december.