Karakteristieke panden zijn geselecteerd vanwege de lokale cultuurhistorische waarden die bijdragen aan de identiteit van de omgeving: hun karakteristieke hoofdvorm, typologie, architectuur, landschappelijke en/of stedenbouwkundige situering, gaafheid of zeldzaamheid. Karakterstieke panden zijn alleen ruimtelijk planologisch beschermd (via het Bestemmingsplan). De bescherming beperkt zich dan ook tot de buitenkant. Per gemeente kan de exacte regelgeving verschillen. Bestemmingsplannen per gemeente zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Erfgoedloket of met uw gemeente.