Een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied van lokaal belang in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de historische samenhang. De structuur is door de gemeente beschermd; de afzonderlijke gebouwen zijn in principe niet beschermd (tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument). Deze gebieden zijn via de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen en vinden hun borging in het Bestemmingsplan. De meest actuele bestemmingsplannen per gemeente kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.