Subsidie woonhuismonumenten:

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Meer informatie vindt u hier

Subsidie voor instandhouding:

Voor het uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud aan monumentale onderdelen van een rijksmonumentaal pand (geen woonhuis), over een periode van 6 jaar, inclusief advieskosten en bouwbegeleiding. Aanvragen tussen 1 februari en 31 maart. Maximale kosten zijn 3% van de herbouwwaarde van het monument (zie verzekeringspolis), verdeeld over 6 jaar. Let op, deze subsidie dient u voorafgaand aan de werkzaamheden aan te vragen. Meer informatie vindt u hier.

Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG):

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. U kunt 70% van maximaal €400.000,- gesubsidieerd krijgen. Werkzaamheden onder de €35.000,- kunnen niet in deze regeling, maar in de regeling voor regulier onderhoud worden aangevraagd. Heeft u naast restauratie ook een herbestemmingsopgave, dan kunt u voor de herbestemming nog eens €20.000,- extra aanvragen. Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten (in dit geval de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer en Winsum). U kunt vanaf 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 een aanvraag doen.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG):

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (in dit geval de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen. Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend. Het drempelbedrag van de werkzaamheden is €1.000,- en u kunt tot €35.000,- aan subsidiabele kosten aanvragen. Daarvan is de hoogte van de subsidie 70%. U kunt vanaf 1 april 2018 tot en met 31  maart 2019 een aanvraag doen. De werkzaamheden die met deze regeling zijn gesubsidieerd kunt u tot en met 31 december 2019 uitvoeren. De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden kunt vindt u hier.