Op dit moment (oktober 2018) is het nog mogelijk subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken.

Deze subsidieregeling staat open voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Er is echter nog maar een beperkt budget beschikbaar. Dien daarom na de sanering van het asbestdak zo spoedig mogelijk uw subsidieaanvraag in!

Meer informatie over de subsidieregeling en het beschikbare budget vindt u hier.