Een cultuurhistorisch waardevol gebied is van lokaal belang een heeft een bijzonder cultuurhistorisch karakter vanwege de ruimtelijke en cultuurhistorische samenhang. De structuur is door de gemeente ruimtelijk beschermd (door middel van het Bestemmingsplan). De afzonderlijke gebouwen zijn in principe niet beschermd (tenzij deze gebouwen op een andere manier als object een status hebben gekregen, bijvoorbeeld als monument). De benaming voor een cultuurhistorisch waardevol gebied en de wijze waarop dit is vastgelegd in het Bestemmingsplan kan per gemeente verschillen. De bestemmingsplannen per gemeente zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Erfgoedloket of met uw gemeente.