06-03-2018

Wordt de vloer ook direct geïsoleerd als de woning wordt versterkt en worden de ramen ook vervangen voor meer isolerende ramen/ nieuwe kozijnen?

U bevind zich hier:

Nee, tenzij het valt onder de uit te voeren versterkingsmaatregelen. Valt verduurzaming niet onder de versterkingsmaatregelen, dan heeft de eigenaar de mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen voor het verduurzamen van de woning voor een maximum bedrag van € 4.000,-.

« - »